Shop Mobile More Submit  Join Login
9/11 Lee Qri Request for FC Qri by @Bunny by BunnyLuvU 9/11 Lee Qri Request for FC Qri by @Bunny by BunnyLuvU
Style : :iconshawolki: & :iconbonsociu009:
Res : :iconbonsociu009:
Render : :iconannalyli:
PSD Coloring : :iconyenlonloilop7c:
Add a Comment:
 
:iconshawolki:
Shawolki Featured By Owner Jul 26, 2014  Student Interface Designer
cute :">
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Jul 26, 2014  Student Interface Designer
Bunny Emoji-77 (Melting) [V4] Bunny Emoji-77 (Melting) [V4] Bunny Emoji-77 (Melting) [V4] 
Reply
:iconannalyli:
AnnaLyli Featured By Owner Dec 13, 2013  Student Interface Designer
blend hơi chói với hơi nhạt
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Dec 13, 2013  Student Interface Designer
ks~ bạn 
Reply
:iconannalyli:
AnnaLyli Featured By Owner Dec 13, 2013  Student Interface Designer
kcj
Reply
:iconbethruby:
Bethruby Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Interface Designer
ckoa tớ xin cái bg màu trắng ở dưới đc ko ạ
Reply
:iconmincute:
mincute Featured By Owner Nov 11, 2013  Student Interface Designer
- đẹp quá anh bunny :happybounce: 
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Dec 13, 2013  Student Interface Designer
ks~ em nhe :love:
Reply
:iconexocytosises:
EXOcytosises Featured By Owner Nov 10, 2013  Student Digital Artist
Like <3
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Nov 10, 2013
e des toàn ng` êu của ss = ))
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Nov 10, 2013  Student Interface Designer
^^ em u c bt ss' thix Qri u :D
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Nov 10, 2013
:'3 t-ara ss yêu qri nhất
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Nov 10, 2013  Student Interface Designer
zống em òi :D
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 8, 2013  Student Interface Designer
đẹp đẹp m = )))
t thích m làm scrap quá
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Nov 9, 2013  Student Interface Designer
^^ nhờ em t :iconbonsociu: mới đc như art nỳ đó :D 
p/s : luhye ơi chỉ t cách chủ shapern lên pìa đc hem ??? m làm đợp quá à TT.TT
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 9, 2013  Student Interface Designer
Chọn smart sharpen rùi chọn thông số 500% và 0.3 px
m nhớ tick cái ô More accuarate
Sau đó m nhân đôi layer lên, rồi chọn opacity 20=>40 tùy ảnh. rồi nhấn ctrl E. Sau đó lại nhân đôi layer, chọn Gaussian blur cho thông số 0.7. Rồi chọn opacity 20=>50 gì gì đó rồi lại ctrl E.
T làm theo tut mà quên tut của ai rùi
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Nov 9, 2013  Student Interface Designer
tại vì t đag sử dụng topaz nhưng thý làm xong cái đó thì úp lên DA nó lQ quá >.<
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 9, 2013  Student Interface Designer
ừa 
m thử xem sao
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 8, 2013
Image Size
368 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,020
Favourites
31 (who?)
Comments
18
×