Shop Mobile More Submit  Join Login
3/11 Lee Qri Request by @Bunny by BunnyLuvU 3/11 Lee Qri Request by @Bunny by BunnyLuvU
Res & Style: : :iconbonsociu009:
PSD Coloring : :iconyenlonloilop7c:
Stock & Render : :iconshawolki: & :iconbunnyluvu:
Add a Comment:
 
:iconshawolki:
Shawolki Featured By Owner Jul 6, 2014  Student Interface Designer
xinhhhh qá :")))
k nghi ngờ j nữa : e chính là ng chăm chỉ cre nhất :">>>
ai cx thế thì chả war bao h ^^
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Jul 6, 2014  Student Interface Designer
^^ tks~ s' nhìu ạ :3 
Reply
:iconhyemi91:
Hyemi91 Featured By Owner Jun 4, 2014   Interface Designer
cho tao xin res được không ?
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Jun 5, 2014  Student Interface Designer
xl~ m nha tại t ko share res ^^
Reply
:iconhyemi91:
Hyemi91 Featured By Owner Jun 5, 2014   Interface Designer
ừ 
Reply
:iconjanepham:
JanePham Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
m làm tn mà mịn v? >"<
hâm mộ m quá CURSE YOU! , art nào art nấy đẹp dã man La la la la
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
:D nhờ bạn t hết thui :D
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 3, 2013  Student Interface Designer
*chỉ chỉ* cho e cái khung đc hem :D
P.s: nếu k đc thì thôi :D ss đừng cáu, e cx k muốn ss khó xửChaohug
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
để ss' lục coi nha :D thý thì ss' send qua cho cái đó nằm trong cái usb của ss' vs cái usb của ss' là 1 đống hỗn độn
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
dạ :D hehe XD c.ơn ss trước :dummy:
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 3, 2013  Student Interface Designer
- chội ôi stock Ri đẹp quá s' ơi >< = ))
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Nov 3, 2013  Student Interface Designer
ks~ em :D
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 3, 2013  Student Interface Designer
- dạ = )) :D
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
November 3, 2013
Image Size
285 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,197
Favourites
47 (who?)
Comments
13
×